Terra, aigua  i foc: les nostres arrels.

ceramica_sarocallisa

Pòrtol, planter d’un ofici

Fa 400 anys que un grup d’ollers, a la recerca d’un lloc on establir-se i treballar, va descobrir a Pòrtol un paisatge de terra roja i argilosa. En aquesta pedrera modelaren un poble i una indústria artesana del fang que, durant quatre segles i a través d’un nombre reduït de famílies, es convertiria en el recipient on, a foc lent, es cuinaren l’art i l’ofici.

 

“Sa Roca Llisa”, ahir.

L’ofici d’oller es remunta a quatre generacions enrere en la nostra família, i ha passat de pares a fills de la mateixa manera que ho ha fet el llinatge i alguns dels nostres noms, com Pep i Margalida.

 

Des d’un forn a l’estil moresc aixecat el 1861, entorn del qual es construí una zona de torns i modelatge en una modesta porxada de fusta, fins a l’actualitat, en què la nau antiga i la moderna constitueixen un tot, el negoci familiar ha anat agafant forma i s’ha transformat lentament, com un pilot de fang en mans del temps, de manera que s’ha adaptat als usos i les necessitats de cada època.

 

Al llarg de la història, hem viscut des dels temps en què l’oller era un personatge conegut per les visites setmanals als pobles, on acudia a vendre-hi l’adreç de la casa, recipients i estris de cuina en un carro estirat per ases o someres, fins al boom turístic i de la construcció dels anys seixanta, moment en què passaren per les nostres mans les toves, els totxos i les teules que avui formen gran part del paisatge urbanitzat de Mallorca.

“Sa Roca Llisa”, avui.

En l’actualitat estam recuperant els processos més antics d’elaboració per a compartir-los amb persones interessades en l’artesania i el producte local. A més, i amb la mateixa pausa i estima que abans, cream productes a mida perquè, per mitjà d’hotels i restaurants, la feina de l’oller continuï avui (i demà) en boca de tothom.

ceramica_sarocallisa_olleria