Una tradició que passa de mà en mà.

historia_serra Dels nostres pares, padrins i repadrins, hem heretat, a més dels noms i llinatges, els valors i la tradició: l’amor per la feina i per les coses ben fetes.  Una passió que ha aconseguit que un ofici humil perduri, creixi i es refermi per a convertir-se en una forma de viure que ens fa sentir orgullosos i que traslladam als nostres fills.  

 
Pep, Margalida i Antònia.